Vietnamese Language Studies - Booth #20

VLS - Vietnamese Language Studies - is a leading professional institution specializing in teaching Vietnamese language and culture to international students. At VLS, learning is a joyful and active living process. You will enjoy our engaging and effective lessons, which are personalized to your interests and practical to your life. Our communicative approach methods take into consideration a variety of ways in which you are encouraged to talk and to express yourself in class so that you can enhance your Vietnamese communication skills.

------------------------------

VLS - Vietnamese Language Studies - là trung tâm dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho các học sinh quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Tại VLS, việc học tập là một quá trình tích cực và tràn đầy niềm vui. Các bài học được VLS biên soạn theo sở thích cá nhân và nhu cầu sử dụng tiếng Việt trong cuộc sống của bạn. Do đó, bạn sẽ luôn cảm thấy hứng khởi và thấy được hiệu quả của việc học tiếng Việt tại VLS. Các phương pháp tiếp cận mang tính giao tiếp cao sẽ khuyến khích bạn nói chuyện và thể hiện bản thân ở lớp học, từ đó bạn có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Việt của mình.

TAS Xmas Bazaar Look Back