The Nest Real Estate Ltd. - Booth #17

The Nest Real Estate Ltd., Co. was founded in June 2006, specializing in renting houses and apartments, property management, and property investment for leasing in Vietnam. Their aim is to make the customer feel he/she can trust The Nest’s employees, to provide products and services to the customer’s greatest satisfaction and at the most reasonable price, and to contribute to a friendly environment.

------------------------------

Công ty TNHH Tổ Chim (The Nest) được thành lập vào tháng Sáu 2006, chuyên cung cấp các dịch vụ cho thuê nhà và căn hộ, quản lý và đầu tư bất động sản tại Việt Nam. Mục tiêu của họ là giúp khách hàng có thể tin tưởng các nhân viên của The Nest, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ giúp thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với mức giá hợp lý, và đóng góp vào việc xây dựng một môi trường sống thân thiện, gần gũi.

TAS Xmas Bazaar Look Back