Légumes - Booth #1

Légumes - The Organic Juice is a brand specializing in health products such as organic vegetables juice, bakery, cold-pressed juice and many nutritious nuts.

Légumes is committed to products that do not use sugar, preservatives and chemical ingredients. 100% natural and safe for health.

------------------------------

Légumes - The Organic Juice là thương hiệu chuyên kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe như nước ép rau củ hữu cơ, bakery, trái cây sấy lạnh tự nhiên và khá nhiều loại hạt dinh dưỡng.

Légumes cam kết các sản phẩm không sử dụng đường, chất bảo quản và thành phần hóa học, 100% thiên nhiên và an toàn cho sức khỏe.

TAS Xmas Bazaar Look Back