Dear our prospective vendors,

Greetings from The American School (TAS).

As Christmas is coming near, we are organizing the Christmas Bazaar 2018 on December 8th to celebrate this festive season. And we would like to invite you to become a part of this year’s event.

With the purpose of diversifying the products marketed at the bazaar, as well as giving you the opportunity to promote your brand and products to visitors, the organizing committee would like to invite you to cooperate with TAS by:

I. Participating in this year’s bazaar with your booth at the cost of booking as follows:

1. Snack & drinks booth: 700,000 VND/Booth

   • Inside the canteen, air conditioned, with tables and chairs for visitors to enjoy the products. Most importantly, inside this area, there will be a special art show performed by TAS students and teachers from 11:00 AM - 1:00 PM.
   • Each booth is provided with: 2 tables, 2 chairs, 1 electrical outlet.

2. Outdoor booth: 500,000 VND/Booth

   • Arranged in the campus pathway. Fan system surrounds.
   • Each booth is provided with: 2 tables, 2 chairs, 1 electrical outlet.

3. Booth in outdoor area with roof: 600,000 VND/Booth:

   • Arranged in the basketball court with roof. Appear first when visitors come to the bazaar. Fan system surrounds.
   • Each booth is provided with: 2 tables, 2 chairs, 1 electrical outlet.
   • Deadline for vendor sign-up and sign-up procedure completion: no later than December 1st, 2018.

II. Becoming the sponsors for games and contests at the bazaar. Sponsor’s benefits include:

   • Your brand will accompany the event throughout the whole communication process as well as during the day of the event, including event website, school’s facebook, school’s instagram, bandroll, standee, backdrop, brand mentioned in the art show performances of students and teachers from 11:00 AM - 1:00 PM.
   • Free booking at the sponsor area. Please see the attached floor plan file.
   • Benefits proposed by the sponsor and discussed with TAS organizing committee in the spirit of mutual benefits.
   • Deadline for sponsor sign-up: no later than November 19, 2018.

To sign up for cooperation with our Christmas Bazaar 2018, please complete the online sign-up form at: https://xmas.tas.edu.vn/vendor-sign-up. We will reach out to you directly via phone or email within 10 minutes after receiving your form if it’s submitted during office time (8:00 AM - 5:00 PM).

To know more about the event, news, activities, photos of last year’s Christmas Bazaar, please refer to the event official website: https://xmas.tas.edu.vn. You can also contact us via phone with Mr. Andy: 0389 366 663 or email: marketing@tas.edu.vn.

We are looking forward to cooperating with you.

Thanks and Best regards.

-------------------------------

Kính gửi quý doanh nghiệp,

Trường Quốc tế Mỹ - The American School (TAS) xin được gửi lời chào đến quý doanh nghiệp.

Hòa trong không khí Giáng sinh đang đến gần, trường Quốc tế Mỹ TAS hân hoan tổ chức Chơ phiên Giáng sinh 2018 vào ngày 8/12/2018 sắp tới. Chúng tôi hân hạnh được mời quý doanh nghiệp trở thành một phần của sự kiện năm nay.

Với mục đích đa dạng hóa các sản phẩm tham gia trong chợ phiên, cũng như mang đến cho quý doanh nghiệp cơ hội quảng bá thương hiệu và sản phẩm của mình đến với khách tham quan, ban tổ chức xin mời quý Doanh nghiệp hợp tác cùng trường TAS bằng cách:

I. Tham gia chợ phiên năm nay cùng với gian hàng của mình với chi phí đặt chỗ như sau:

1. Gian hàng thức ăn & thức uống nhẹ: 700.000 VNĐ/Gian hàng

  • Bên trong căn tin, có điều hòa máy lạnh, có khu vực bàn ghế để khách tham quan thưởng thức sản phẩm, quan trọng nhất là bên trong khu vực này sẽ có show diễn đặc sắc của học sinh và giáo viên trường TAS từ 11:00 - 13:00.
  • Mỗi gian hàng được cung cấp: 2 bàn, 2 ghế, 1 ổ điện.

2. Gian hàng khu vực ngoài trời: 500.000 VNĐ/Gian hàng

  • Được sắp xếp trong khuôn viên lối đi của trường. Có hệ thống quạt xung quanh.
  • Mỗi gian hàng được cung cấp: 2 bàn, 2 ghế, 1 ổ điện.

3. Gian hàng khu vực có mái che: 600.000 VNĐ/Gian hàng

  • Được sắp xếp trong khuôn viên sân bóng rổ có mái che của trường. Xuất hiện đầu tiên khi khách tham quan bước vào chương trình. Có hệ thống quạt xung quanh.
  • Mỗi gian hàng được cung cấp: 2 bàn, 2 ghế, 1 ổ điện.

- Thời hạn đăng ký và hoàn tất thủ tục đăng ký: đến hết ngày 1 tháng 12 năm 2018.

II. Trở thành nhà tài trợ các hoạt động trò chơi cho chương trình. Quyền lợi nhà tài trợ bao gồm:

   • Thương hiệu của quý doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian truyền thông cũng như trong ngày diễn ra sự kiện, bao gồm website sự kiện, facebook trường, instagram trường, băng rôn, standee, backdrop, đề cập thương hiệu trong show diễn nghệ thuật của học sinh và giáo viên trường từ 11:00 - 13:00
   • Được miễn phí đặt chỗ tại các khu vực dành cho nhà tài trợ. Vui lòng xem file sơ đồ chương trình đính kèm.
   • Các quyền lợi do nhà tài trợ đề xuất và trao đổi với ban tổ chức trường TAS trên tinh thần cùng có lợi cho đôi bên.
   • Thời hạn đăng ký cho nhà tài trợ: đến hết ngày 19 tháng 11 năm 2018

Để đăng ký hợp tác cùng chương trình Christmas Bazaar 2018, quý doanh nghiệp vui lòng hoàn tất mẫu đơn đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://xmas.tas.edu.vn/vendor-sign-up . Chúng tôi sẽ phản hồi trực tiếp qua điện thoại hoặc email cho quý vị trong phòng 10 phút nếu trong giờ làm việc (8:00 - 17:00).

Để tìm hiểu thêm về chương trình, các tin tức, hoạt động, hình ảnh của Christmas Bazaar những năm trước, xin mời quý doanh nghiệp tham khảo tại website chính thức của sự kiện: https://xmas.tas.edu.vn. Quý doanh nghiệp cũng có thể liên lạc qua điện thoại với Mr. Andy: 0389 366 663 hoặc email: marketing@tas.edu.vn.

Rất mong được hợp tác cùng quý doanh nghiệp.

Trân trọng

-------------------------------