CHANGE - Booth #23

CHANGE is an active environmental non-profit organization in Saigon, founded in 2013. CHANGE focuses on three priorities:

1) Wildlife Protection

2) Climate Advocacy

3) Single-use Plastic Reduction.

Their mission is to promote and encourage the care and preservation of the environment through education and innovation communications that change behaviors and inspire community action in Vietnam. Please visit CHANGE at the bazaar and know more about their works.

------------------------------

CHANGE là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì môi trường tại Sài Gòn, thành lập vào năm 2013. CHANGE tập trung vào ba vấn đề chính:

1) Bảo tồn động vật hoang dã

2) Cải thiện biến đổi khí hậu

3) Giảm thiểu việc sử dụng nhựa chỉ dùng một lần

Sứ mệnh của họ là quảng bá và thúc đẩy sự quan tâm của mọi người đến vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc giáo dục và truyền thông mang tính sáng tạo, giúp thay đổi hành vi và truyền cảm hứng hành động cho cộng đồng tại Việt Nam. Hãy đến thăm gian hàng của CHANGE tại ngày chợ phiên để tìm hiểu thêm về các hoạt động của tổ chức.

TAS Xmas Bazaar Look Back